pro žáky a studenty

Všechno, co potřebuješ vědět o testování COVID-19 ve tvé škole.


proč testujeme

Díky testování se budeme moci bezpečně vrátit do škol a začít se zase společně potkávat na hodinách. 

Nezapomeň, všechna ostatní opatření, na která jsme zvyklí například z obchodu, musíme stále dodržovat – nosit ochranu úst a nosu, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy.   

Všichni už jsou z epidemie a opatření, která se musejí dodržovat, unavení a leckdy podráždění. Chovej se proto k rodičům, spolužákům i učitelům ve škole ohleduplně. Pro všechny je to těžká situace, společně ji ale určitě zvládneme.  


jak bude testování probíhat

  • Ráno přijdeš do školy a zamíříš hned do testovací místnosti.
  • Vydezinfikuješ si ruce.  
  • Sedneš si ke stolu. Paní učitelka nebo pan učitel všem rozdá testy a vysvětlí postup testování.  
  • Rozbalíš si test a pošťouráš se v nose podle pokynů.  
  • Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš paní učitelce nebo panu učiteli.  
  • Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce. 
  • Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
  • Pozitivní výsledek = jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem.  

co to pro tebe znamená

Každý týden se budeš muset před začátkem výuky s ostatními žáky sám otestovat v místnosti, kde bude na testování všechno připraveno a kde ti učitelé všechno vysvětlí a pomůžou ti.

Když ti vyjde pozitivní test, počkáš na rodiče a jdeš domů (nebo půjdeš domů sám). Čeká tě pak ještě jeden test, který potvrdí, že jsi opravdu pozitivní na COVID-19 a musíš zůstat doma v izolaci.


FAQ žáků a studentů

Budu se testovat sám?

Ano, testovat se budeš sám (tyčinku si budeš do nosu strkat sám). U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo ti všechno vysvětlí a pomůže ti, pokud to budeš potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Co když jsem test použil špatně?

Jestli jsi test použil špatně, výsledek je neplatný (bude to v testu zřejmé). Test si uděláš znovu.

Může test trvat i déle než 15 minut?

Celá procedura testování bude trvat o pár minut déle, výsledek testu ale budeš mít do 15 minut.

Pokud mi test ve škole vyjde pozitivní, můžu jet domů autobusem (nebo jiným prostředkem MHD)?

Ano, můžeš. Mysli ale na to, že je hodně pravděpodobné, že jsi infekční, a je proto nutné, abys dodržoval všechna platná opatření – měl správně nasazenou ochranu úst a nosu, měl vydezinfikované ruce a dodržoval rozestupy. A hlavně, jeď co nejkratší cestou hned domů!

Můžu bez testu do školy?

Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se některé dítě, žák nebo student nebo nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho přítomnosti – pokračuje pak podle rozvrhu testování s ostatními.

Mám negativní PCR test. Musím na testování?

Testování se neprovádí u osob, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

Test mi vyšel pozitivně. Co teď?

V případě nezletilého žáka – škola kontaktuje zákonného zástupce; se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

V případě zletilého žáka či studenta – žák či student bez zbytečného odkladu opustí školu. Následně je nutné obratem kontaktovat lékaře v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který pošle žáka či studenta na konfirmační RT-PCR test a určuje další kroky.

Musím pozitivní test někde hlásit?

Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Pozitivně testovaný žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Necítím se fit, musím na testování?

K testování se může dostavit dítě, žák nebo student pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Kdy se můžu po pozitivním testu zase vrátit do školy?

Dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.