zpátky do školy

Pomocník pro učitele a ředitele škol. Vše, co potřebujete vědět o testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol.

INFORMACE K AKTUÁLNÍ DODÁVCE TESTŮ DO ŠKOL (aktualizace 7.6.2021)

30.6.2021 Informace ke screeningovému testování dětí, žáků a studentů v základním a středním vzdělávání v září 2021 ke stažení zde
29.6.2021 Informace k provozu škol a školských zařízení v období letních práznin včetně režimu testování ke stažení zde

7.6.2021 Informace k provozu škol a školských zařízení a k dodávce testů od 8.6.2021 ke stažení zde
7.6.2021 DISTRIBUČNÍ SEZNAM testů pro školy k distribuci 8.-10.6.2021 ke stažení zde 
Pozn.: Jednotková cena testu v této dodávce je oproti květnovým dodávkám nižší – činí 26,68 Kč.

28.5.2021 Informace k distribuci testů do 30. června 2021 a k mimořádnému šetření v souvislosti s podporou vzdělávání dětí cizinců v mateřských školách ke stažení zde

7.5.2021 Informace pro zájemce o PCR testování zveřejněny ve Věstníku MŠMT 3/2021 ke stažení zde 
+ DŮLEŽITÉ: Stanovisko laboratorní skupiny MZČR k poolování vzorků pro vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 ke stažení zde

Další informace k předchozím dodávkám, distribučním seznamům apod. v materiálech zde


kdy

s návratem do škol podle aktuálního vývoje epidemické situace

kdo

všechny děti (mimo MŠ), žáci, studenti a zaměstnanci škol, účastnící se prezenční výuky

jak

samoodběrovými neinvazivními testy
 

kde

připravené prostory škol a školských zařízení s možností větrání 

Osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.


proč testujeme

Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání v našich školách a tolik potřebný kontakt dětí, žáků a studentů s vrstevníky a pedagogy.

Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách. 

Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové (žáky i pedagogické pracovníky). Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.


kdo se musí testovat

Testovat se budou postupně všechny skupiny dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí: 

 • Děti v mateřských školách.

 • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

 • Testovat se nemusí ani děti žáci a studenti účastnící se zájmového vzdělávání ve skupině v počtu nejvýše 10 osob, (a zároveň nevykazují příznaky onemocnění COVID-19).
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • Testování se neprovádí u osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 
  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.
 • Plošné preventivní testování se dále netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.


jak testujeme

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  

Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů.

Důležité: Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá.Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.


bezpečný návrat do škol

Epidemická situace je velmi komplikovaná, zároveň je velmi naléhavá potřeba prezenčního vzdělávání žáků a studentů. Při jakémkoliv uvolnění opatření ve školství je nezbytné hledat nástroje, které zajistí, že riziko nemocnosti nebude stoupat. 

S ohledem na nové, nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2 je zjevné, že bez snížení celkového výskytu onemocnění v populaci by byl plošný návrat žáků do škol pouze za stávajících protiepidemických opatření velice riskantní.

Je nutné zdůraznit, že plošné a pravidelné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách v tomto školním roce podle aktualizovaného Manuálu k provozu škol. Samotné plošné a pravidelné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.chci dostávat pravidelný newsletter pro učitele
a ředitele škol o navratu žáků do škol